Onderzoek naar nieuwe fotosynthese technologie

Momenteel werkt HortiMaX samen met de WUR, Phenovation en andere partijen om een compleet nieuwe technologie te onderzoeken gebaseerd op het fluorescentie principe. Daarbij worden duizenden kleine meetspots gemeten. Dit onderzoek zal enige tijd vergen. Kwekers die toch voordeel willen halen uit fotosynthese processen kunnen dat nu reeds realiseren bij HortiMaX.

Fotosynthese inzichtelijk in de klimaatcomputer
Huidige generaties procescomputers sturen alle processen rondom de plant: lichthoeveelheid, watergift, bemesting, CO2, temperatuur en luchtvochtigheid worden minutieus gevolgd en bijgestuurd. De basis voor alle plantengroei is fotosynthese. Logisch dus dat alle factoren in de kas zo worden afgesteld dat fotosynthese maximaal is, toch? Niet dus. We weten namelijk helemaal niet hoeveel de werkelijke fotosynthese van moment tot moment is en hoeveel die had kunnen zijn. Wetenschappers van universiteiten over de hele wereld zijn al decennia op zoek naar die heilige graal: een sensor die betrouwbaar en representatief meet hoeveel de plant assimileert.

Fotosynthese op blad niveau
Tot nu toe zijn diverse technieken ontwikkeld waarmee delen van het assimilatieproces vastgesteld worden. Daarbij maakt men gebruik van zogenaamde cuvet metingen. In de cuvet wordt de CO2 opname van het blad gemeten en daarmee kan de gewasfotosynthese worden berekend. Dit is een nauwkeurige manier om te meten. Maar de meting is in zijn geheel niet praktisch. Een veel praktischere meting is de fluorescentie meting. Deze worden al langere tijd toegepast op teeltbedrijven. Op basis van de intensiteitsveranderingen van de fluorescentie door  een korte lichtpuls wordt vastgesteld hoeveel lichtdeeltjes de plant heeft gebruikt. Het is een bewezen technologie, maar met diverse kanttekeningen.

Een veel gehoorde kritiek op de fluorescentie meting is dat het slechts een kleine, niet representatieve spot meet. Sensoren zouden ook altijd de aandacht nodig hebben van de gebruiker. Nu is interpretatie van meetgegevens altijd subjectief en bestaat altijd het gevaar van misinterpretatie, meetfouten nog daargelaten. Probleem met de huidige meettechnieken is dat ze slechts een zeer klein gedeelte van de plant meten en niet het hele gewas.

Fotosynthese op gewas niveau
Momenteel werkt HortiMaX samen met Wageningen UR Glastuinbouw, PhenoVation en andere partijen om een compleet nieuwe technologie te onderzoeken. Deze technologie meet fotosynthese op basis van het fluorescentie principe, maar in plaats van een kleine meetspot worden duizenden kleine meetspots gemeten. Hiermee wordt een totaal beeld van het hele gewas opgebouwd en wordt de meting representatief. Een oppervlakte van 3 bij 3 meter is haalbaar. Door het robuuste meetprincipe met een laser is de meetapparatuur betrouwbaarder en vergt het nauwelijks aandacht van de gebruiker. Door contactloos te meten beïnvloedt de meting ook de plant niet (zoals dat met andere technieken wel het geval is).

 
Afbeelding PhenoVation

Fotosynthese meting als basis voor beslissingen
Voordat de meettechnieken robuust genoeg, en inzichten zover zijn dat er daadwerkelijk automatisch sturing op basis van fotosynthese mogelijk is, zijn we jaren verder. HortiMaX investeerde de afgelopen jaren al veel in de techniek van fotosynthese. Door de fotosynthese metingen te ontsluiten naar de klimaatcomputer is de data te analyseren en te interpreteren. Dat geeft de kweker inzicht in de processen die voor hem het belangrijkst zijn. De kweker kan er direct van leren en hij neemt betere beslissingen. Juist dat inzicht is van belang om de HortiMaX procescomputer nog beter in te stellen.

Volgt de vorderingen van het project op www.Energiek2020.nu

Upcoming events

BEURZEN

2018

HortiContact
20-22 februari
Gorinchem

Shouguang Veg. Expo
20-22 maart
Shouguang, China

MJBizConNEXT US
9-11 May 2018, Booth #1342
Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA
US

Hortiflorexpo IPM
9-12 mei
Beijing, China

GreenTech
12-14 juni
Amsterdam RAI

Cultivate '18
14-17 juli
Columbus, OH, USA

Canadian Greenhouse Conference
3+4 oktober
Niagra Falls, Canada

Expo AgroAlimentaria
13-16 november
Irapuato Mexico