Waterzuiveringstechniek HortiMaX beste rendement

Wageningen UR (WUR) Glastuinbouw in Bleiswijk heeft vier technieken voor waterzuivering in de glastuinbouw getest. Drie technieken verwijderen 80 tot 100% van de gewasbeschermingsmiddelen uit lozingswater. Onderzoek wijst uit dat waterstofperoxide in combinatie met lagedruk-UV het beste rendement geeft.

Nieuwe emissiedoelen
De aanleiding voor het onderzoek is dat de overheid en de tuinbouwsector (Platform Duurzame Glastuinbouw) nieuwe emissiedoelen hebben afgesproken. In het oppervlaktewater worden nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Om de gestelde doelen te behalen ligt er een grote uitdaging voor de tuinbouwsector. Inmiddels zijn de nieuwe doelen met ingang van 1 januari in de wet ‘Activiteitenbesluit Landbouw’ vastgelegd

Waterzuiveringstechnieken
In het Innovatie en Demonstratie Centrum Water van Wageningen UR Glastuinbouw zijn zuiveringstechnieken onderzocht op effectiviteit en toepasbaarheid in de praktijk. Apparatuur werd door de verschillende leveranciers ter beschikking gesteld. Het ging om de volgende technieken: (1) Ozon met en zonder actiefkoolfilter, (2) Waterstofperoxide + lagedruk-UV, (3) Waterstofperoxide + middendruk-UV en (4) Elektrochemische flocculatie. Er is op semi-praktijkschaal getest met Standaard Water. Dit is een gestandaardiseerd glastuinbouw lozingswater met daarin gangbare hoeveelheden meststoffen, vervuilingen en 12 gewasbeschermingsmiddelen. Er werd ook vergeleken met praktijkwater van een rozenbedrijf.

Zuiveringsrendement
HortiMaX heeft voor deze proef de HortiMaX Vitalite H2O2 beschikbaar gesteld. In dit apparaat wordt waterstofperoxide (H2O2) geactiveerd door lage druk UV waardoor ook gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken. Uit onderzoek blijkt dat deze techniek een gemiddeld zuiveringsrendement bereikt van 80%. Voor sommige stoffen ligt de afbraak hoger. Van de drie goed werkende technieken heeft de HortiMaX Vitalite met waterstofperoxide + lagedruk-UV  de laagste de jaarkosten en levert daarmee het beste rendement.

Informatie over proef met waterzuiveringstechnieken 
Informatie over uitkomsten proef waterzuiveringstechnieken

Upcoming events

BEURZEN

2018

SIVAL 
16-18 januari
Angers, France

IPM Essen
23-26 januari
Essen, Germany

Fruit Logistica
7-9 februari
Berlin, Germany

HortiContact
20-22 februari
Gorinchem, The Netherlands

GreenTech
12-14 juni
Amsterdam RAI, The Netherlands