Waterhuishouding op orde!

Zware tijden voor de tuinder! De marktsituatie dwingt tot aanpassen. De nieuwe landelijke regelgeving in Nederland omtrent nieuwe emissiedoelen doet daar een schepje bovenop. Waterhuishouding op orde is het credo! Beperk u in het lozen van drainwater en het lozen van hemelwater. Wat komt er op de tuinder af. U leest het globaal in dit artikel. Wij spelen in op deze regelgeving en maken het de tuinder zo gemakkelijk mogelijk om aan alle verplichtingen te voldoen.

Nieuwe emissiedoelen
De overheid en de tuinbouwsector hebben in het Platform Duurzame Glastuinbouw nieuwe emissiedoelen voor stikstof en fosfaat afgesproken. Deze doelen zijn per 1 januari jl. vastgelegd in de wet, het ‘Activiteitenbesluit Landbouw’.. Daarnaast worden in oppervlaktewater ook nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Om de gestelde doelen te behalen ligt er nog een grote uitdaging voor de tuinbouwsector.

Waterhuishouding onder controle
De landelijke regeling dwingt ieder tuinbouwbedrijf om onder andere de waterhuishouding onder controle te krijgen. In Nederland kunnen er per regio of waterschap nog extra bijkomende verplichtingen worden gesteld. Het afdwingen van nieuwe normen heeft echter ook een positieve kant voor de teler: bij hergebruik van water wordt aanzienlijk bespaard op zowel water en op nutriënten. Naast het dienen van een maatschappelijk doel (er is geen vervanger voor water) bespaart het de teler dus geld.

In het buitenland ligt dat nog eens vele malen anders. Michiel Suurmond, product manager Water en Voeding van HortiMaX: “Wij dragen bij aan duurzame teeltsystemen. Bij ons is water nog geen schaars goed. Maar wij gaan er zuinig mee om. In veel landen is water zeer schaars. Door de inzet van duurzame teeltsystemen wordt water optimaal gebruikt en kunnen we er zuinig mee omspringen”.

Technieken voor waterzuivering
Door middel van een proef met waterzuiveringstechnieken worden nieuwe inzichten opgedaan in het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Van 30 zuiveringstechnieken uit de watertechnologiesector zijn 4 technologieën geselecteerd die op korte termijn perspectief hebben voor toepassing op glastuinbouwbedrijven. Deze technieken worden op dit moment beproefd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het streven is daaruit één of meerdere zuiveringsmethoden te selecteren die in 2013 in de praktijk toepasbaar zijn.

Lozen drainwater
In het  Activiteitenbesluit worden regels gesteld die verplichten tot het verwijderen of afbreken van ongewenste stoffen uit het spuiwater. Bij het lozen van drainwater is recirculatie verplicht (substraatteelt). HortiMaX heeft voor deze wijze van waterzuivering en recirculatie de HortiMaX Vitalite met peroxide beschikbaar. In dit apparaat wordt waterstofperoxide geactiveerd door lage druk UV waardoor gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken en water ontsmet. In de eerder genoemde proef van de WUR wordt de effectiviteit van deze methode getest. De resultaten zijn binnenkort beschikbaar.

Diversiteit in oplossingen
HortiMaX speelt al jaren in op de steeds strenger wordende regelgeving met oplossingen voor lage druk UV-ontsmetting en deskundigheid in waterbehandeling in het algemeen. Met de combinatie van de HortiMaX Vitalite en de HortiMaX FertiMiX (fertigatie) waterunits zijn diverse combinaties mogelijk voor de recirculatie van water. Middels de volgende afbeelding zijn de meeste oplossingen te schematiseren:

Conventioneel systeem
Naast het conventionele systeem beschikt HortiMaX over andere innovatieve oplossingen.
Voor vollegrondsteelt gaan de verplichtingen uit het Activiteitenbesluit ook gelden. Daarvoor levert HortiMaX een FertiMiX en Vitalite in een kleine configuratie.

Lozen hemelwater buitenkant kas
Ook gelden nieuwe regels voor het overstorten van hemelwater. Met de HortiMaX procescomputers kan het volledige watermanagement worden geregeld! Indien er een opvangvoorziening voor hemelwater aanwezig is, mag uitsluitend worden geloosd via een overstortvoorziening, deze hoeveelheid water dient gemeten te worden.

Verplichte registraties
Het Activiteitenbesluit schrijft voor dat een maandelijks registratie moet worden bijgehouden. De volgende gegevens moeten onder andere geregistreerd worden:

  • Hoeveelheid toegediend voedingswater in m3.
  • Hergebruikt drainwater in m3 (volle grond onder glas).
  • Geloosd drainwater in m3.

Door middel van instellingen in de procescomputers als de HortiMaX MultiMa of de HortiMaX CX500 worden de gegevens geregistreerd. Met behulp van de HortiMaX Synopta software kunnen de verplichte gegevens eenvoudig uitgelezen en gerapporteerd worden.

Periodieke monsters
Aanvullend op de verplichte registraties dienen periodieke monsters te worden genomen van stikstof, nitraat en andere stoffen (afhankelijk van het teeltsysteem). Dit zijn chemische analyses die uitgevoerd worden door gespecialiseerde partijen.

Onderhoud
Voor een juiste registratie van de emissie zijn goed werkende sensoren en watermeters noodzakelijk. Het is van belang voor iedere teler dat sensoren worden onderhouden. Ook HortiMaX kan hiervoor het benodigde onderhoud aanbieden via een Profit Set. Door goed onderhoud gaat elke installatie langer mee en blijven regelingen nauwkeurig werken.
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de nieuwe regelgeving of over de mogelijkheden van onze oplossingen, neem dan contact op met Michiel Suurmond, productmanager Water en Voeding via het nummer +31 (0)15 3620 300 of mail Michiel msuurmond@hortimax.com . Vragen kunt u ook stellen via info@hortimax.nl
 

Upcoming events

BEURZEN

2018

HortiContact
20-22 februari
Gorinchem

Shouguang Veg. Expo
20-22 maart
Shouguang, China

MJBizConNEXT US
9-11 May 2018, Booth #1342
Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA
US

Hortiflorexpo IPM
9-12 mei
Beijing, China

GreenTech
12-14 juni
Amsterdam RAI

Cultivate '18
14-17 juli
Columbus, OH, USA

Canadian Greenhouse Conference
3+4 oktober
Niagra Falls, Canada

Expo AgroAlimentaria
13-16 november
Irapuato Mexico