HortiMaX in WUR-proef met waterzuiveringstechnieken

Wageningen UR (WUR) Glastuinbouw in Bleiswijk maakte eind augustus 2012 bekend een onderzoek te starten naar de vergelijking van 4 technieken voor waterzuivering in de glastuinbouw. Inmiddels is dit onderzoek naar verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater in volle gang. HortiMaX uit Pijnacker, leverancier van wereldwijde tuinbouw- en waterzuivertechnologie, neemt vanaf september 2012 ook deel aan dit onderzoek.

Nieuwe emissiedoelen
De overheid en de tuinbouwsector hebben in het Platform Duurzame Glastuinbouw nieuwe emissiedoelen voor stikstof en fosfaat afgesproken. Daarnaast worden in oppervlaktewater ook nog steeds te hoge concentraties van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Om de gestelde doelen te behalen ligt er nog een grote uitdaging voor de tuinbouwsector.

Technieken voor waterzuivering
Door middel van een proef met waterzuiveringstechnieken worden nieuwe inzichten opgedaan in het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Van 30 zuiveringstechnieken uit de watertechnologiesector zijn 4 technologieën geselecteerd die op korte termijn perspectief hebben voor toepassing op glastuinbouwbedrijven. Deze technieken worden op dit moment beproefd bij Wageningen UR Glastuinbouw. Het streven is daaruit één of meerdere zuiveringsmethoden te selecteren die in 2013 in de praktijk toepasbaar zijn.

Proef waterzuivering met HortiMaX Vitalite H2O2
Op korte termijn worden de ‘end-of-pipe’-oplossingen het meest kansrijk geacht. Hierbij worden uit het spuiwater de ongewenste stoffen afgebroken of verwijderd. HortiMaX heeft voor deze wijze van waterzuivering de HortiMaX Vitalite H2O2 beschikbaar. In dit apparaat wordt waterstofperoxide geactiveerd door lage druk UV waardoor gewasbeschermingsmiddelen worden afgebroken. In de proef wordt de effectiviteit van deze methode getest. De stuurgroep van het project heeft voor HortiMaX gekozen vanwege de jarenlange ervaring met lage druk UV-ontsmetting en deskundigheid in waterbehandeling in het algemeen.

Planning
Eind van 2012 zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De kostprijs van de technologie, de capaciteit en de robuustheid van het systeem worden meegenomen in de evaluatie. Telers en deskundigen uit de waterzuiveringsindustrie begeleiden het onderzoek.

Upcoming events

BEURZEN

2018

SIVAL 
16-18 januari
Angers, France

IPM Essen
23-26 januari
Essen, Germany

Fruit Logistica
7-9 februari
Berlin, Germany

HortiContact
20-22 februari
Gorinchem, The Netherlands

GreenTech
12-14 juni
Amsterdam RAI, The Netherlands